Palveluhinnasto
Tällä sivulla näette esimerkkejä hinnoittelusta:
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Perunkirjoitus/perukirjan laatiminen:
Pieni pesä eli pesän bruttoarvo alle 15.000 euroa 
ja pesässä vain vähän osakkaita (ei leskeä tai useita velkojia).   
Alk. 260 €

Tavanomainen pesä:                                

Esim. Perinnönjättäjä ja 2-3 osakasta,
pankkitilit. 
Asunto, mökki, testamentti ym.
vaikuttavat hintaan.
Alk. 350 €
Suurehko/suuritöinen pesä:
Hinta työn määrän mukaan, alk. 500,00 euroa.
Kannattaa kysyä alustavaa arviota hinnasta!
 
Testamentti
Tavanomainen                                           120-160 €
Laaja ja keskinäinen testamentti                 160-280 €
Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun.
Asiakkaalle selvitetään laadittavan testamentin oikeusvaikutukset. 
Avioehtosopimus                                    120-180 €
Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen, todistelun sekä avioehtosopimuksen
toimittamisen maistraatin rekisteröitäväksi. Ennen avioehtosopimuksen laatimista selvitetään sopimuksen oikeusvaikutukset.
Ositus tai perinnönjako                           alk. 300 €
Luovutuskirjat
Kiinteistön kauppakirja                         Alk. 200 €
Irtaimen, esim. tavaran tai asunto-osakkeen
kauppakirja                                         Alk. 110 €
Lahjakirjat                                                 90-250 €
Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen, lahjaveroilmoituksen tekemisen ja toimittamisen verotoimistoon. 
Lainhuudon hakeminen                          Alk. 140 €
Edunvalvonta-asiakirjat
Hakemus/Ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi.     Alk. 120 €
Hakemus holhousviranomaisen luvan saamiseksi.    Alk. 200 €
Holhoustilin laatiminen toimeksiannosta.                 Alk. 200 €
Edunvalvontavaltakirja                                     120-300 €
                                       
 
                                                                           
Neuvonta sähköpostilla esitetyn kysymyksen perusteella
Voitte esittää kysymyksen sähköpostilla. Ole hyvä ja ilmoita kysyessäsi koko nimi ja osoite.
Vastaus annetaan valintanne mukaan joko  puhelimitse tai sähköpostilla. 
         
Asiakkaan maksettavaksi tulevat viranomaisten perimät rekisteröinti-, lupa- yms. maksut sekä suoranaiset kulut.
 
Palkkiot edunvalvojan tehtävistä:
Palkkio erillistehtävästä (edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä tietyssä oikeustoimessa esim. perinnönjaossa) sekä toimimisesta edunvalvojan sijaisena, määräytyy tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen sopimuksen mukaisesti.  
Hinta koostuu aina asian laadusta ja yksilöllisistä tekijöistä. 
On sekä aikaperusteista että tapauskohtaista veloitusta.
Hinnat on kuitenkin pyritty kehittämään alaan nähden edullisiksi.
Palkkio ei ole saajansa palkkaa, vaan palkkiosta on katettava myös kaikki toimiston kulut. Toimiston kuluja ovat mm. työtilat, toimistotekniikka, tietoliikenneyhteydet, korvaukset kirjanpitäjän, tilintarkastajien ja muiden apulaisten työstä, lupamaksut, vakuutukset, erilaiset verot kuten arvonlisävero ja yhteisövero sekä varsinaisen työn tekijöiden sosiaaliturva ja eläkkeet.