Palveluhinnasto

Tällä sivulla näette esimerkkejä hinnoittelusta:

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Perunkirjoituspalkkio

Pieni pesä eli pesän bruttoarvo alle 15.000 euroa ja
pesässä vain vähän osakkaita                               260-300 €

Tavanomainen tai suurehko pesä                           alk. 350 € 

Testamentti

Tavanomainen                                                     120-160 €

Laaja ja keskinäinen testamentti                           160-280 €

Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun.

Asiakkaalle selvitetään laadittavan testamentin oikeusvaikutukset. 

Avioehtosopimus                                              120-180 €

Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen, todistelun sekä avioehtosopimuksen

toimittamisen maistraatin rekisteröitäväksi. Ennen avioehtosopimuksen laatimista selvitetään sopimuksen oikeusvaikutukset.

Ositus tai perinnönjako                                     alk. 300 €

Luovutuskirjat

Kiinteistön kauppakirja                                        180-280 €

Irtaimen esim. asunto-osakkeen kauppakirja         110-250 €

Lahjakirjat                                                            90-250 €

Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen, lahjaveroilmoituksen tekemisen ja toimittamisen verotoimistoon. 

Lainhuudon hakeminen                                    Alk. 100 €

Avioerohakemus

1. vaihe alk. 100 €

2. vaihe alk. 100 €

Edunvalvonta-asiakirjat

Hakemus/Ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi.     Alk.  80 €

Hakemus holhousviranomaisen luvan saamiseksi.   Alk. 200 €

Holhoustilin laatiminen toimeksiannosta.                Alk. 200 €

Edunvalvontavaltakirja                                     150-300 €

Hoitotestamentti

Liitetään tavallisesi edunvalvontavaltakirjaan.            50-80 €                                                 

Palvelu ja neuvonta tuntiveloituksen mukaan                                  

                                                                           110 € / h

Neuvonta sähköpostilla esitetyn kysymyksen perusteella
Voitte esittää kysymyksen sähköpostilla. Ole hyvä ja ilmoita kysyessäsi koko nimi ja osoite.
Vastaus annetaan valintanne mukaan joko  puhelimitse tai sähköpostilla.  45 €/asia. 

         

Asiakkaan maksettavaksi tulevat viranomaisten perimät rekisteröinti-, lupa- yms. maksut sekä suoranaiset kulut. 

Palkkiot edunvalvojan tehtävistä:

Palkkio erillistehtävästä (edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä tietyssä oikeustoimessa esim. perinnönjaossa) sekä toimimisesta edunvalvojan sijaisena, määräytyy tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen sopimuksen mukaisesti.  

Hinta koostuu aina asian laadusta ja yksilöllisistä tekijöistä. 
On sekä aikaperusteista että tapauskohtaista veloitusta.
Hinnat on kuitenkin pyritty kehittämään alaan nähden edullisiksi.
Palkkio ei ole saajansa palkkaa, vaan palkkiosta on katettava myös kaikki toimiston kulut. Toimiston kuluja ovat mm. työtilat, toimistotekniikka, tietoliikenneyhteydet, korvaukset kirjanpitäjän, tilintarkastajien ja muiden apulaisten työstä, lupamaksut, vakuutukset, erilaiset verot kuten arvonlisävero ja yhteisövero sekä varsinaisen työn tekijöiden sosiaaliturva ja eläkkeet.