Palveluhinnasto
Tällä sivulla näette esimerkkejä hinnoittelusta:
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Perunkirjoitus/perukirjan laatiminen:

Pieni pesä eli pesän bruttoarvo alle 15.000 euroa ja pesässä vain vähän osakkaita (ei leskeä tai useita velkojia).   

Alk. 300,00 €

Tavanomainen pesä:                                

Esim. Perinnönjättäjä ja 2-3 osakasta, pankkitilit.  Asunto, mökki, testamentti yms. vaikuttavat hintaan.

Alk. 400,00 €

Suurehko/suuritöinen pesä: Hinta työn määrän mukaan, alk. 500,00 euroa.
Kannattaa kysyä alustavaa arviota hinnasta!
 
Testamentti
Tavanomainen                                           140,00-180,00 €
Laaja ja keskinäinen testamentti                 Alk. 200,00 €
Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun.
Asiakkaalle selvitetään laadittavan testamentin oikeusvaikutukset. 
Avioehtosopimus                                    Alk. 140,00 €
Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen, todistelun sekä avioehtosopimuksen
toimittamisen maistraatin rekisteröitäväksi. Ennen avioehtosopimuksen laatimista selvitetään sopimuksen oikeusvaikutukset.
Ositus tai perinnönjako.                           Alk. 350,00 €
Luovutuskirjat:
Kiinteistön kauppakirja                         Alk. 240,00 €
Irtaimen, esim. tavaran tai asunto-osakkeen
kauppakirja.                                         Alk. 140,00 €
Lahjakirjat.                                                 100,00-400,00 €
Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen, lahjaveroilmoituksen tekemisen ja toimittamisen verotoimistoon. 
Lainhuudon hakeminen.                          Alk. 140,00 €
Edunvalvonta-asiakirjat:
Hakemus/Ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi.     Alk. 120,00 €
Hakemus holhousviranomaisen luvan saamiseksi.    Alk. 200,00 €
Holhoustilin laatiminen toimeksiannosta.                 Alk. 300,00 €
Edunvalvontavaltakirja.                                     150,00-350,00 €
                                       
                                                                            
Neuvontaa myös sähköpostilla esitetyn kysymyksen perusteella.
Voitte esittää kysymyksen sähköpostilla. Ole hyvä ja ilmoita kysyessäsi koko nimi ja osoite.
Vastaus annetaan valintanne mukaan joko  puhelimitse tai sähköpostilla. 
         
Asiakkaan maksettavaksi tulevat viranomaisten perimät rekisteröinti-, lupa- yms. maksut sekä suoranaiset kulut.
 
Palkkiot edunvalvojan tehtävistä:
Palkkio erillistehtävästä (edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä tietyssä oikeustoimessa esim. perinnönjaossa) sekä toimimisesta edunvalvojan sijaisena, määräytyy tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen sopimuksen mukaisesti.  
Hinta koostuu aina asian laadusta ja yksilöllisistä tekijöistä. 
On sekä aikaperusteista että tapauskohtaista veloitusta.
Hinnat on kuitenkin pyritty kehittämään alaan nähden edullisiksi.
Palkkio ei ole saajansa palkkaa, vaan palkkiosta on katettava myös kaikki toimiston kulut. Toimiston kuluja ovat mm. työtilat, toimistotekniikka, tietoliikenneyhteydet, korvaukset kirjanpitäjän, tilintarkastajien ja muiden apulaisten työstä, lupamaksut, vakuutukset, erilaiset verot kuten arvonlisävero ja yhteisövero sekä varsinaisen työn tekijöiden sosiaaliturva ja eläkkeet.