ASIAKIRJA- JA EDUNVALVONTAPALVELU

   Kati Kangasniemi                                      

      Oikeustieteen maisteri

Perhe-, perintö- ja edunvalvontaoikeuteen (ent. holhousoikeuteen) erikoistunutta, ihmisläheistä, nopeaa ja kohtuuhintaista oikeudellista palvelua.

Lakiasiakirjojen, sopimusten, lausumien ja hakemusten laadintaa, riita-asioiden sovittelua ilman oikeudenkäyntiä sekä edunvalvontaan, holhoustoimeen ja vanhusten asioiden hoitoon liittyvien toimeksiantojen suorittamista ja neuvontaa.

 

Oikeudellista neuvontaa myös sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset valintanne mukaan joko puhelimella tai sähköpostilla.

Verkkopalvelun kautta voitte tilata esimerkiksi avioehdon, testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen. Kysy sähköpostilla tai puhelimella lisää.