Suljettu 27.3-9.4.2024.

ASIAKIRJA- JA EDUNVALVONTAPALVELU

Kati Kangasniemi                                      

Oikeustieteen maisteri

Perintö- ja edunvalvontaoikeuteen sekä avioliitto-oikeuteen erikoistunutta, ihmisläheistä, nopeaa ja kohtuuhintaista oikeudellista palvelua.

Lakiasiakirjojen, kuten perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen,                      edunvalvontavaltakirjojen, testamenttien, avioehtosopimusten ja kauppakirjojen laadintaa.

Edunvalvontaan ja holhoustoimeen liittyvien toimeksiantojen suorittamista ja neuvontaa.

Oikeudellista neuvontaa myös sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin.                              Vastaukset valintanne mukaan joko puhelimella tai sähköpostilla.