Viranomais- ja asiointipalvelu

 Avustan toimeksiannosta esimerkiksi vanhuksia ja liikuntarajoitteisia viranomaisasioissa, kuten hakemusten tekemisessä,

 asiakirjojen laadinnassa, veroasioissa, asioimisessa eri viranomaisissa.

 Avustus tapahtuu tarvittaessa asiakkaan kotona.